அக்குபிரஷர் அனுபவங்கள் – 2

முந்தைய பதிவின் தொடர்ச்சி தத்தளிப்பும் மீட்பும் சக்கரை மருத்துவரை பார்க்க காத்திருந்த நேரத்தில் பலவித சிந்தனைகள். கடைசியில் இந்த மருத்துவர் சொல்வதையே பின்பற்றி விடலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்தேன். அவரோ சோதனை முடிவுகளை பார்த்து விட்டு “ஒன்று, நீங்கள் மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருந்திருக்கவேண்டும், அல்லது அடிக்கடி உணவகங்களில் சாப்பிட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது நான் பரிந்துரைத்த உணவுக்கட்டுப்பாட்டை பின்பற்றாது இருந்திருக்க வேண்டும்” என்றார். நான் இது மூன்றையுமே செய்திருந்ததால் பேசாமலிருந்தேன். இந்த அலோபதி சோதனைகளில் இன்னொரு விஷயம். உணவுக்கு […]

Create your website at WordPress.com
Get started