குழந்தைகளுடன் சீட்டு விளையாடுதல் – ஒரு அப்டேட்

அக்குபிரஷர் பதிவுகள் ரொம்பவும் சீரியஸாக செல்வதாக தோன்றியதால், ஒரு சிறிய ஓய்வுக்காக இந்த பதிவு. முன்பு ஒருமுறை என் குழந்தையுடன் நா சீட்டு விளையாடின கதையை சொல்லி இருந்தேன் (இணைப்பு : http://narayani.nallenthal.in/?p=113) இப்போது அவளுக்கு ஐந்தேகால் வயதாகிறது. அந்த பதிவில் சொல்லியிருந்த விளையாட்டுக்களை இன்னமும் விருப்பத்துடன் விளையாடுகிறாள். இருப்பினும் புது விளையாட்டுக்களை அறிமுகப்படுத்தும் தேவை எங்களுக்கும் இருப்பதால் பின்வரும் இரு விளையாட்டுக்களை சொல்லிக்கொடுத்து அவளுடன் நாங்களும் விளையாடுகிறோம். இவையிரண்டையும் புதியவை என்று கூறுவதைவிட ஏற்கனவே இருக்கும் […]

Create your website at WordPress.com
Get started